«Κατοικείται αυτή η πόλη; Κατοικείται αυτό το χωριό; Πού πήγαν όλοι; Πού πήγαν όλοι και άφησαν τον Άι Μάμα να διαπραγματευτεί τα σπίτια μας, να περισώσει τη ζωή μας;» Ο Μορφίτης ποιητής Μιχάλης Γεωργιάδης 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΡΦΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νουθεσίες και απαντήσεις Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου

Αποσπάσματα από κηρύγματα, ομιλίες και συνεντεύξεις Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, καθώς και απαντήσεις σε ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές επιστολές που λαμβάνει ο Πανιερώτατος.

Γραπτές ομιλίες Μητροπολίτου Μόρφου

Ομιλίες που βοηθούν την ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή των πιστών από τα πάθη και λάθη που έχουμε και κατήχησις περί Ορθοδόξου πίστεως, καθ' ότι κατά τον άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο "Το Φώς είναι γνώσις και όχι η γνώση το φώς".

Προφητείας μη εξουθενείτε

Ἡ ταυτότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμέρας (από iconandlight)

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει με τον Όσιο και Θεοφόρο π. Σάββα Αχιλλέως όσον αφορά στο θέμα του εμβολιασμού. Αυτούς ακούμε, τους Θεοφόρους. “Έρχονται, ή μαλλον ήρθαν, δύσκολες μέρες. Και δεν θα ξέρουμε ποιούς να ακούσουμε. Η συμβουλή του Επισκόπου της Μόρφου είναι να ακούμε τους Θεοφόρους”.

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ: Εκείνη την εποχή μόνο όσοι κατέβασαν τον νου τους στην καρδιά θα μείνουν ανεπηρέαστοι από αυτή την δικτατορία…

Ο Άγιος Αυξίβιος Α΄ Επίσκοπος Σόλων

Η ΜΟΡΦΟΥ ΩΣ ΘΕΟΜΟΡΦΟΥ

Από την Επισκοπή των Σόλων στη Μητρόπολη Μόρφου, Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου

Ο Άγιος Μάμας, τέλη 15ου αιώνα, Ιερά Μητρόπολις Μόρφου

Στὸν Θεὸ Πατέρα

Πατέρα μου ἐπουράνιε, συγχώρησόν με.

Πατέρα μου ἐπουράνιε, γεννηθήτω τὸ θέλημά σου ἐπὶ τῆς γῆς.

Πατέρα μου ἐπουράνιε, φανέρωσε τὸ θέλημά σου στὴ ζωή μου.

Στὸν Χριστὸ

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με.

Κύριέ μου, δός μοι πόθον μετανοίας.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δός μοι τὴν ὑπομονὴν καὶ τὴν πίστιν τῶν ἁγίων.

Στὸ Ἅγιον Πνεῦμα

Πνεῦμα Ἅγιον, Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, καθάρισόν με.

Παράκλητε Ἀγαθέ, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ὑμῖν.

Στὴ Θεοτόκο

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου τὸ σκότος.

Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις δόξα σοι.

Στὸν Τίμιο Σταυρὸ

Τὸν Σταυρόν σου, προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.

Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ πανάγιε, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου.

Στοὺς Ἀρχαγγέλους

Μεγάλε Ἀρχάγγελε τοῦ Κυρίου Μιχαήλ, σκέπε ἡμᾶς.

Μεγάλε Ἀρχάγγελε τοὺ Κυρίου Γαβριήλ, φώτισον ἡμᾶς.

Ἅγιε φύλακα Ἄγγελέ μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ.

Στὸν Τίμιο Πρόδρομο

Βαπτιστὰ καὶ Πρόδρομε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Βαπτιστὰ τοῦ Κυρίου, δίδαξόν με τὴν μετάνοιαν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Στοὺς Ἀποστόλους

Ἅγιοι Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἅγιε Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ (τὸ ὄνομα ἑνὸς Ἀποστόλου) πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Στοὺς Ἁγίους

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ (ὄνομα Ἁγίου), πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ

Στο κανάλι ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ αναρτώνται οι ομιλίες, τα κηρύγματα και οι συνεντεύξεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου.

Homilies and articles in other languages

Click "READ" to read homilies and articles in other languages.