Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς Ὁσίου Ἰακώβου Τσαλίκη τοῦ Θαυματουργοῦ

Στὸ Θρονικὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐντὸς τοῦ Περιφερειακοῦ Γυμνασίου Ἀκακίου, κατὰ τὸν μήνα Μάϊον 2024, θὰ τελεστοῦν ἀπὸ τὸν Μέγα Οἰκονόμο τῆς Μητροπόλεως, π. Φοίβον Παναγιώτου (τηλ.: 99958538), οἱ ἐξῆς Ἱερὲς Ἀκολουθίες:
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 10/5/24: ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (6:30 μ.μ.)
  • ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (Πρωί) 11/5/24: Ἐκ μεταθέσεως ἑορτὴ Ὁσίας Μητρός Ματρώνης ἀομμάτου τῆς Ρωσίδος ΟΡΘΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (7:00 π.μ.)
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/24: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΑΚΩΒΟ (6:30 μ.μ.)
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/24: Θεοφάνους ἐπισκ. Σολίας Κύπρου (17) ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (7:00 π.μ.)
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/24: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΑΚΩΒΟ (6:30)
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 25/5/24: Γ ́ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (7:00 π.μ.)
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/24: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΑΚΩΒΟ (6:30)
Σημειώνεται ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ἀκολουθιῶν θὰ ἐκτίθενται γιὰ προσκύνηση καὶ εὐλογία τῶν πιστῶν τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, ὁ ἐπιστήθιος σταυρὸς τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου καὶ ἡ προσκυνηματικὴ εἰκόνα τῶν τριῶν Ὁσίων Ἰακώβου, Δαυΐδ καὶ Ἰωάννη τοῦ Ρώσου.
Θρονικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου, Ακάκι