Έντυπα και κανονισμοί για την διεξαγωγή των Αρχιεπισκοπικών εκλογών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ