Η ΚΔ΄ (24η) πνευματική σύναξη είναι συνέχεια της ΚΓ’ (23ης) σύναξης με ειδικό θέμα την Θεία Λειτουργία, και έχει αναρτηθεί σε τρία μέρη.

Στο μέρος Β΄ απαντήθηκαν οι πιο κάτω ερωτήσεις:

  1. Ποιος ο ρόλος του λαού στη Θεία Λειτουργία και πώς συμμετέχει στα τελούμενα;
  2. Πότε στεκόμαστε, πότε καθόμαστε;
  3. Πότε κάνουμε τον σταυρό μας;
  4. Πότε γονατίζουμε;
  5. Πότε προσκυνούμε τις εικόνες;
  6. Ποια είναι η γνώμη σας στο ότι, σε πολλές ενορίες του τόπου μας κατά τη Θεία Λειτουργία ο ψάλτης καλεί τον λαό να λένε όλοι μαζί το «Πάτερ ἡμῶν» και το «Πιστεύω»;

Ἡ KΔ’ Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου, 2023 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Παραγωγή: RumOrthodox

Οἱ ἐρωτήσεις μὲ θέμα τὴ Θεία Λειτουργία νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἡλεκτρ. διεύθυνση: anavontastonanaptiratonagion@gmail.com