«Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων»: ΚΑ΄ (21η) Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτo μὲ θέμα τίς ἐπερχόμενες Ἀρχιεπισκοπικὲς ἐκλογές (22.11.2022)

Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ὅτι, τὴν Τρίτη 22 Νοεμβρίου, 2022 καὶ ὥρα 19:00, στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ΚΑ΄ (21η) πνευματικὴ σύναξη διαλόγου «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων» μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο.

Λόγω τῶν ἐπερχόμενων Ἀρχιεπισκοπικῶν ἐκλογῶν καὶ τῆς ὑποβολῆς ὑποψηφιότητας  τοῦ Πανιερωτάτου γιὰ τὴν ἐκλογή του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο,  ἐκτάκτως στὴν 21η σύναξη ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος θὰ ἀπαντήσει σὲ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὶς Ἀρχιεπισκοπικὲς Ἐκλογές, καὶ ὄχι  σὲ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Θεία Λειτουργία ποὺ τοῦ ὑποβάλλονται εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα. Ἐρωτήματα μποροῦν νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: anavontastonanaptiratonagion@gmail.com.

Πρὶν ἀπὸ τὴ σύναξη θὰ ψαλεῖ ὁ Παρακλητικὸς Κανόνας καὶ Χαιρετισμοὶ  πρὸς τιμὴ τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου στὶς 5.30 μ.μ.