Αρχική Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου

Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου

00:54:45

Κύματι θαλάσσης

00:06:33
00:00:54

Χριστὸς Ἀνέστη

00:08:35