Σύνδεσμος Φιλανθρωπίας Γυναικών

Ο σύνδεσμος Φιλανθρωπίας Γυναικών προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα.

Υπεύθυνη Ορεινής
Μαρία Ματθαίου
τηλ. 22923287

Υπεύθυνη Πεδινής

Σοφία Ιωαννίδου,
τηλ. 99897950