Συνάντηση Φίλων και Υποστηρικτών του Μητροπολίτη Μόρφου στη Λάρνακα (14 Δεκεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.)