Ακολουθία του Νυμφίου (αποσπάσματα – Κωνσταντινούπολη 1958). Ζωντανή ηχογράφηση από τον Πατριαρχικό ναό. Ακολουθία του Νυμφίου Μεγάλης Tετάρτης (Μεγάλη Τρίτη Εσπέρας).
 
Ψάλλουν ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνος Πρίγγος ( 1892 – 1964+) και ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασύβουλος Στανίτσας (1910 -1987+), συνοδευόμενοι απο μικρούς Κανονάρχους.
 
1) Εις πολλά έτη Δέσποτα (Ήχος Β’)
2) Ιδού ο Νυμφίος (Αργόν)
3) Ιδού ο Νυμφίος (Σύντομον)
4) Πόρνη προσήλθε σοι (Αργόν Κάθισμα Μ. Εβδομάδος Ήχος Γ’)
5) Τον Νυμφώνα Σου βλέπω (Εξαποστειλάριον ήχος Βαρύς Εναρμόνιος)
6) Πάσα Πνοή (Ήχος Α’)
7) Αινείτε (Ιακώβου Αργόν Ήχος Α’)
8) Είς πολλά έτη Δέσποτα
9) Σέ τον της Παρθένου (Ιδιόμελον Ήχος Α’)
10) Το πολυτίμητον μύρον (Ιδιόμελον Ήχος Α’)
11) Ότε η αμαρτωλός (Ιδιόμελον Ήχος Α’)
12) Δοξαστικόν αποστίχων Μεγάλης Τετάρτης – Τροπάριον μοναχής Κασσιανής 9ος αι. – . Μέλος Πέτρου Πελοποννησίου 18ς αι. Ήχος Πλ. Δ’