Ο άγιος Αυξίβιος, επίσκοπος Σόλων

 

Φορητή προσκυνηματική εικόνα (2016), έργο του κυπριακού εργαστηρίου αγιογραφίας «Αντιφωνητής», φυλασσόμενη στο επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου στην Ευρύχου.

Στο κέντρο της εικόνας παρίσταται ο άγιος Αυξίβιος, πρώτος επίσκοπος και πολιούχος της επισκοπής των Σόλων της Κύπρου, μίας από τις 14 βυζαντινές επισκοπές της νήσου και ιστορικά και γεωγραφικά φυσικής προκατόχου της νεοπαγούς Μητροπόλεως Μόρφου (1973).

 

Στο κάτω μέρος, και μέσα στο πράσινο φόντο, από τη μία πλευρά η αναθηματική δέηση από τον Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο σε έμμετρους στίχους -όπου και αναφορά στους δωρητές-,


Ιεράρχα κλεινέ,
Αυξίβιε Σόλων,
πρώτε επίσκοπε
καθέδρας θεομόρφου,
υπερεύχου ελευθερίας της
Κύπρου,
αυξηθήναί τε τον πόθον
μετανοίας
εν καρδιαίς ημών,
δέομαι κραυγάζων,
συν τοις Χριστού δούλοις,
τοις σοι καρποφορούσι,
Χρήστω, Μιχαήλ, Μαρίω,
πανοικεσία.
 

και στην άλλη το Μεγαλυνάριο του αγίου,

Χαίροις, ώ Αυξίβιε ιερέ,
Σόλων ιεράρχα κ Κυπρίων
άστρον λαμπρόν,
χαίροις ο παρέχων εκάστω
τας αιτήσεις, κ άφεσιν 
πταισμάτων ημίν αιτούμενος.


κάτω από το οποίο αποτυπώνεται μία χαρακτηριστική παράσταση από το επιδαπέδιο ψηφιδωτό της βασιλικής του Αγίου Αυξιβίου στους Σόλους, ένας κύκνος μέσα σε φυτικό διάκοσμο.

Περιμετρικά του αγίου και σε δώδεκα μικρογραφίες αποτυπώνονται τα κύρια στιγμιότυπα από τη ζωή του μεγάλου τούτου αγίου, από τη γέννησή του στην κλεινή μεγαλούπολη Ρώμη μέχρι την οσιακή κοίμησή του στην καθέδρα των Σόλων, ενώ στο άνω μέρος απεικονίζεται η Μεγάλη Δέησις και εκατέρωθέν της ο απόστολος Μάρκος, που βάπτισε και χειροτόνησε σε επίσκοπο τον άγιο Αυξίβιο, και ο άγιος Ηρακλείδιος, πρώτος επίσκοπος Ταμασού της Κύπρου, ο οποίος, κατόπιν επιστολιμαίας επιταγής του αποστόλου των εθνών Παύλου, εγκαθίδρυσε τον Αυξίβιο ως επίσκοπο στους Σόλους, αφού τον καθοδήγησε στην τέλεση του εκκλησιαστικού κανόνος και στο πώς να ανεγείρει τον πρώτο ναό στους Σόλους.