Μόρφου Νεόφυτος: Γενηθήτω το θέλημά Σου. Χριστέ μου, φανέρωσε το θέλημά Σου στη ζωή μου

Από Φίλους Μητροπόλεως Μόρφου