Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 (The interview was held on the 13th of September 2022).