Μεταμόρφωση ή παραμόρφωση… (6.8.2019)

Μεταμόρφωση ή παραμόρφωση…
Άγιος Μάμας Μόρφου, 6.8.2019

Έτη πολλά μεταμορφωμένα και σε σας.

Όσοι διαλέγομε τον Χριστό ως τρόπο ζωής και όχι για τα ήθη και τα έθιμα της Ακανθούς και της Μόρφου αλλά ως τρόπον καθημερινής ζωής. Ο καθημερινός τρόπος για να επιλέγω τον Χριστό ως τρόπον ζωής, είναι να μετανιώνω για τα λάθη μου και τα πάθη μου. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να ελκείσει το Άγιον Πνεύμα για να μας καθαρίσει, να μας φωτίσει, να μας μεταμορφώσει και τέλος-τέλος να μας αγιάσει. 

Επιλέγουμε τον Χριστό ως το κατεξοχήν Θεανθρώπινο πρόσωπο που ενίκησε τον θάνατο, που ενίκησε την αμαρτία μας, που ενίκησε τον διάβολο, διότι υπάρχει διάβολος όπως τον περιγράφει το Ευαγγέλιο όσο και να ενοχλεί τα αυτιά της σύγχρονης Ευρώπης και της άθεης Αμερικής. Αυτοί μας παρουσίασαν τον διάβολο ως μυθώδη φαντασία και αφού τον έβγαλαν από τη ζωή τους και τώρα τον νομιμοποιούν. 

Αν θέλουμε λοιπόν να μεταμορφωθούμε Αυτόν θα επιλέξουμε, τὸ ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν εὑρισκόμενον, τον Χρυσσοσώτηρά μας. Απ᾿ αυτή την θαυμαστή εικόνα της Ακανθούς, που εδώ και εφτακόσια χρόνια, μας υπενθυμίζει ότι ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή,ο πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται. Τι ζωή θέλουμε; Να μας μεταμορφώσει ο Χριστός διά της μετανοίας και της τακτικής Θείας Κοινωνίας ή επειδή θέλουμε να είμεθα μοντέρνοι επειδή, δεσπότη μου, άλλαξαν οι καιροί και αυτά που γράφτηκαν πριν δύο χιλιάδες χρόνια πρέπει να μην τα λέμε; Τότε, αντί της μεταμορφώσεως, έρχεται το άλλον πνεύμα το πονηρόν και μας παραμορφώνει.

Άρα, όσο περνούν όχι τα χρόνια, οι μέρες σας λέω, θα υποχρεωθούμε από τα γεγονότα και την καθημερινότητά μας, να επιλέξουμε: Χριστόν και μεταμόρφωση ή αντίχριστο και παραμόρφωση. Και αν δεν το βλέπετε μέσα στην ψυχή σας γιατί δεν εμάθετε να βλέπετε μέσα, θα το βλέπετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας και θα απορείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Η απάντηση είναι γιατί δεν επιλέξαμε τον Χριστό διά της μετανοίας, της Θείας Κοινωνίας και της επικοινωνίας.

Εύχομαι να γίνει και από σας και εμάς, αυτή η θαυμάσια επιλογή της μεταμορφώσεως και τότε έχει μέλλον ο τόπος μας. Διαφορετικά, τα άλλα όλα που ακούτε, θα είναι παραμυθάκια για να ξεγελούν πρόσφυγες και μη.