Μένικο – Ιερός Ναός Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ)

09:00 – 13:00 και 16:00 – 19:00

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ)

09:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00


SUMMER PERIOD (APRIL – OCTOBER)

09:00 – 13:00 and 16:00 – 19:00

WINTER PERIOD (NOVEMBER – MARCH)

09:00 – 13:00 and 15:00 – 17:00


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 
Για αποθήκευση ή εκτύπωση του προγράμματος πατήστε εδώ.