Κυριακή των Βαΐων (Συλλογή κειμένων και ομιλιών)

Η Βαϊφόρος,1105/6, Ιερά Μονή Παναγίας της Ασίνου, Νικητάρι

«Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.»

Πατερικά – θεολογικά κείμενα και ομιλίες για την Κυριακή των Βαΐων.