Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Πανηγυρική Δοξολογία επί τη εθνική επετείω της 25ης Μαρτίου 1821

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 16ος αι., Ιερά Μητρόπολη Μόρφου

Την Κυριακή 24 Μαρτίου 2024 και ώρα 5:00 μ.μ. ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος θα προστεί του πανηγυρικού εσπερινού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στο Ακάκι.

Την Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024 και ώρα 7:00 π.μ., ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος θα προστεί της Θείας Λειτουργίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Ευρύχου. Στη συνέχεια θα τελεστεί η πανηγυρική Δοξολογία της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Δρ. Ελίκκος Ηλία.

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Παναγίας της Θεομόρφου.

Εἰκόνα Μήτηρ Θεο ἡ Θεόμορφος

Ὅλοι οἱ ἅγιοι εἶναι θεόμορφοι. Συνεργάστηκαν μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί, τηρώντας τὸ «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ» καθαρὸ ἢ καθαίροντάς το μὲ τὴ μετάνοια, ἔγιναν καὶ «καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Ἂν αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τοὺς Ἁγίους γενικά, τοσοῦτον μᾶλλον ἰσχύει γιὰ τὴν «Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ Φωτός». Ἡ εἰκόνα αὐτή, στὴν ὁποία γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δώσαμε τὴν προσωνυμία Θεόμορφος, ἀποτυπώνει τὸ μέγα μυστήριο τῆς Σαρκώσεως. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Πατρὸς γίνεται Θεάνθρωπος Ἰησοῦς «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου». Αὐτὸς εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου, τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ διαβόλου. Στὴν ἐμπρόσθια ὄψη ἀπεικονίζεται ἡ Θεοτόκος νὰ κρατᾶ τὸν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν ὡς παιδίον νέον, στὴν καρδία τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν εἴδει περιστερᾶς. Καθόσον ἡ εἰκόνα αὐτὴ τῆς Θεοτόκου Θεομόρφου προορίζεται γιὰ τὸ κατεχόμενο μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου Ἅγιος Γεώργιος ὁ Ρηγάτης, ἁγιογραφήθηκε ἀμφίγραπτη: Στὴν ὀπίσθια ὄψη εἰκονίζεται ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Ρηγάτης ἐπὶ θρόνου δόξης νὰ καταπατεῖ τὸν ἀρχέκακον ὄφιν, τὸν διάβολον, στεφανούμενος ὑπὸ ἀγγέλου. Ἡ εἰκόνα εἶναι ἔργο τοῦ ἁγιογράφου Ἀδάμου Ἀδάμου ἐκ Λάρνακος, ἐνῶ τὸ περίτεχνο ἀργυρεπίχρυσο κάλυμμα ἔργο τοῦ οἰκονόμου Μαρίου Φιλίππου, ἐφημερίου τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίου Νικολάου καὶ Φιλουμένου Ὀρούντης.

Μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση τῶν κατεχομένων μας, ἡ μεγαλοπρεπέστατη αὐτὴ εἰκόνα θὰ φιλοξενεῖται στὸν νεόδμητο ναὸ τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου στὴν ἐν λόγῳ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Ὀρούντης.

Καλὸν Πάσχα νὰ ἔχετε καὶ εὐχόμαστε τὰ πενῆντα χρόνια προσφυγιᾶς νὰ μᾶς ταπεινώσουν καὶ νὰ μᾶς κάνουν περισσότερο σοφούς. Ἔτσι θὰ ἔρθει καὶ ἡ Ἀνάστασις τῆς Κύπρου.

Μετ᾽ εὐχῶν,

† Ὁ Μόρφου Νεόφυτος

Ἐν τῇ ἱερᾷ μονῇ Παναγίας τοῦ Ἄρακος,
τῇ 18ῃ Μαρτίου, Καθαρᾷ Δευτέρᾳ τοῦ ἔτους 2024