Αφιέρωμα στον Γέρο Παναή της Λύσης (+ 30 Δεκεμβρίου 1989)