Αφιέρωμα επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Νικηφόρου του Λεπρού (4 Ιανουαρίου)