En tale av Hans Eminense Neophytos av Morphou. Talen ble holdt under den Hellige Liturgi i forbindelse med feiringen av Sankt John av Lampadistis. Feiringen fant sted i klosteret som er oppkalt etter denne store helgenen. Sankt Lampadistis Kloster i landsbyen Kalapanagiotis i Morphou regionen (04.10.2021).

Måtte hver og en av dere få mange velsignede år. Det er mitt ønske for dere alle.

Vi feirer og gir ære til det Evige minne tilhørende de avdøde eiere og fornyere av dette Hellige Klosteret. Et kloster, et sted, en pilgrimsplass i 2000 år. Sankt Heraclidius i det første millennium og Sankt John av Lampadisti i det andre millennium. Og så i de senere år under det Ottomanske Imperiet i 1821 på den grusomme dagen- 9 Juli. På denne dagen ble øverste presten fra denne landsbyen Kalapanagiotis myrdet i Nicosia. Den Hellige Martyr Lavrentios, biskop i Kyrenia.

Han ble slaktet av tyrkerne sammen med Erkebiskop Kyprianos og alle de andre hierarkene, presteskapet, lekfolket og andre rettferdige mennesker. Disse menneskene som ikke gav de Ottomanske herskerne noe særlig oppmerksomhet. De nektet å følge deres ordre og fryktet dem heller ikke.

Har vi noen gang reflektert over hvordan alle disse menneskene var i stand til å ikke underkaste seg de barbariske herskerne?

Så hvilket mål hadde Laurentius egentlig ?

Laurentius, som ifølge mine egne beregninger ble født i 1750 på den tid da Makridiakos gikk inn i martyr døden i Morphou. I 1821 var Laurentius 71 år gammel. Han kunne ikke si : “ Maratherne ( innbyggere i Marathas dalen i fjell regionen Troodos) lever vanligvis i 90 år før de dør, jeg har i hvert fall 20 år til foran meg. Så hvor skulle jeg ta meg bryet med å vitne nå ? Herskerne vil til og med utnevne meg til en Aga! ”Dette er det han og alle de andre ble tilbudt av de Ottomanske herskerne. “ Vi kan utnevne deg til Pasha, Aga og Vizier. Vi vil gi deg stor makt ! Og om du føler for mye skam til å bli boende på Kypros som er ditt hjemland, så kan vi sende deg til Konstantinopel, til Lille Asia hvor du kan bo i den store Sultanens palass. Vi vil gi deg penger og hva enn mer du måtte ønske !”.

Og til dette svarte Laurentius : “ Nei ! Jeg svikter ikke min Herre Jesus Kristus !”  Hvorfor ? Hvilken hensikt hadde Laurentius ? Og hva var intensjonen til Sankt John av Lampadistis som- kan du i det hele tatt forestille deg -i en alder av 22 år og ikke 70 år, utholdt den komplett urettferdige blindheten forårsaket av hans notoriske svigerfar. Han kom så hit til dette klosteret sammen med sin trofaste tjener John, og praktiserte askese i et par år. Men han levde hele hans ungdom fra 12-22 år i det blinde mørket. Og han var ikke født blind, dette er vesentlig. Fordi å bli blind senere i livet -etter at du har kunnet se, etter du har kunnet hvile blikket på alt det vakre i denne verden….det er en sann martyrdød.

Dere er alle regnet som vitner, akkurat som de jeg nevnte tidligere, som gav sitt blod. Det er derfor, hvis dere ser på avbildningen av han, at han alltid holder korset. Slik som alle martyrene gjør, som ikon malerene som regel maler med et kors i hånden. Det første vitne er Guds Sønn vår Herre Jesus Kristus som ble menneske. Han som på korset seiret over vår død , seiret over vår synd og seiret over djevelen. Dette ble gjort for oss slik at vi kan se for oss det alle de så for seg. Alle helgenene og alle de rettferdige.

Hva var det de så foran seg som fikk dem til å foretrekke å vitne om sin tro ? Disse helgenene, rettferdige og martyrene som heller valgte å lide og ofre sin ungdom. Mange vitnet om sin tro i ung alder og gav deres liv. Hvorfor denne dumskapen ? spør de. De – som i dagens forente og morgendagens oppløste Europa.

Hvorfor ? Fordi de hadde tro, la oss legge merke til dette, de hadde tro ned i dypet av deres hjerter og av hele deres væren. De trodde på at bortsett fra dette synlige livet på jorden, så finnes det også et Evig liv. Så, hva er det vi oppnår i det vi mottar Nattverd ? Hva hører du; “ Det er den hellige Nattverd hvor Guds tjener mottar Jesus Kristus Blod og Legeme som han ga til soning for alle våre synder.” La oss ikke bære på skyld for syndene vi har angret og bekjent på veien mot Evig liv.

Det var på grunn av dette at alle helgenene, apostlene, hiarkene, martyrene og de rettferdige hadde visdom. Fordi de visste at et nytt liv ventet dem. Et liv som Jesus Kristus innviet på korset og i gravkammeret, hans Hellige grav. Dette nye livet venter på oss alle. Om det er noe som har falmet i vår tid, så er det ikke bare vår tro slik det har vist seg i ulike prøvelser. Både eldre og nyere…

Etter vi har ankommet kirkerommet; så bekjenner vi våre synder. All ære til Gud- mange kommer og bekjenner sine synder i dag. Vi mottar den Hellige Nattverd og vi ser på det som vinner loddet i det vår åndelige far gir oss klarsignal: “ Gå og motta den Hellige Nattverd.”

Hva er det som har falmet inni oss, menneskene i det 21 århundre. Min oppfatning er, jeg ønsker jeg tar feil og jeg gjentar; jeg ønsker jeg tar feil. Det som har falmet inni oss er vår tro på muligheten for Evig liv. Troen på at etter min død, så vil kroppen min gå i graven, men sjelen min den vil fortsette å leve. Sjelen min fortsetter å leve for alltid i Guds Nåde og vil aldri død. Og hele min kropp, som sannsynligvis vil bli brutt ned av insekter, den vil gjenoppstå i Jesus andre tilbakekomst. Som det står skrevet i trosbekjennelsen: “ Jeg tror på de dødes oppstandelse.” Og hele Neophytos i den tilstanden han er nå, og til og med yngre som den var i en alder av 33 år, den vil leve i Guds Herlighet. Og når du hører Guds Herlighet i Den Hellige Treenighet , så er det ikke bare storhet, det er noe dypere. Guds Herlighet er Lyset. Vi lever i det Guddommelige Uopprettede Lyset fra den Hellige Treenighet.

Hvorfor er dette Guddommelige Uopprettede Lyset så attraktivt at vi lengter etter å leve i det og ofre all vår velvære og helse om nødvendig; til og med ofre våre liv om det trengs. For å bli vitner, helgener eller rettferdige. Svaret på dette er : fordi dette Lyset og denne Herligheten er full av informasjon. Det forteller helgenene som har glede av det også den dag i dag.

Det finnes helgener og det vil alltid finnes de ydmyke, tålmodige, Guds skjulte tjenere som forteller oss: “ Det er et Lys, full av informasjon i henhold til våre dypeste lengsler.” Det vil aldri være mangel på dette Lyset i det Evige liv. Det vil bli øst ut konstant fra Gud Faderen, fra Gud Jesus Kristus og fra Gud Den Hellige Ånd. Faderen er Lys, Ordet er Lys og Den Hellige Ånd er Lys. Den Hellige Treenighet- hvor Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er uatskillelige.

Så dette Guddommelige Lyset og all dets informasjon er tilgjengelig for de av oss som gjør krav på Evig liv.

Så, hvordan er det Evige liv ?

Sankt John av Lampadistis foretrakk å forbli blind framfor å gå til en magiker. Han kunne gått til en magiker, en slik som hadde gjort magi på ham. Denne andre magikeren kunne sagt til ham: “ La meg fjerne forbannelsen som ligger over deg.”

Dette kan også skje. Å gå fra demon til demon på jakt etter helbredelse. Men skulle John ha gjort dette måtte han ha ofret sin Evige sjel til satan. Men han sa; “Nei, jeg vil ikke gå til noen magikere, jeg vil ikke ofre min sjel til satan. Jeg forblir heller blind. Selv som blind vil jeg vandre som pilgrim til Sankt Heraclius plass. “ Det var det stedet het på den tiden.

Og her kom han og praktiserte askese. Og han så det Guddommelige Lyset i løpet av de få årene han tilbragte her. Og Herren Jesus Kristus viste ham at Herren Jesus Kristus er det Guddommelige Lys, det udødelige og Evige Lys. Noen dager før Sankt John gikk bort,  fikk han synet tilbake. Han så en ørn med gull vinger som fløy i himmelen og han innså at det var et tegn og en beskjed. En beskjed om at hans sjel ville forlate kroppen hans og dra opp til det Evige og Guddommelige Lyset i Jesus Kristus.

Og slik skjedde det, på en sånn dag for omtrent 1000 år siden. Hans udødelige sjel steg opp. Fra den gang fram til i dag deltar Sankt John i Herligheten, i det Guddommelige Lyset og i all informasjonen fra i dette Lyset sammen med alle de andre helgenene.  Og så påstår vi ;” Vi deltar i dette Uopprettede Lyset.” I dette Lyset fullt av informasjon, så mye informasjon …Til og med den yngre generasjon i dag som jobber med datamaskiner og annen teknologi, hva har de å tilby oss ? Kunnskap. Antatt kunnskap….

Vel, dette Uopprettede Lyset er det eneste Lyset som kan gi oss kunnskapen om den Hellige Treenighet, Englenes Glede og Den Hellige Ånds Fred. Vi vil alle få muligheten til å møte den Hellige Jomfru Maria, først med den Hellige Treenighet og så den Hellige Jomfru Maria, Døperen Johannes og alle helgenene.

Jeg spør ofte ; Kastet helgenene bort tiden sin på dette Lyset ? Var de “dumme” som kunne være istand til å leve i hvor mange år…100 og etter det ? Helgenene var ekte kjøpmenn ble det sagt i et idiom av St. Barbara: “ Bedervelige gikk dere til grunne, men etter det mottok dere det udødelige.” Helgenene hadde altså interesse for det Evige.

Vi glemte dette, fordi teknologien har bedratt oss, den bedro oss først og deretter ble vi bedratt av Europas ateist skrifter. Som Papoulakos sa ; “ å veve slektens likklede” dette er det vi har lidd under. Vi har blitt fylt av frykt, sorg, depresjon, og usikkerhet fordi vi tror at livene våres ender med døden. Med dette ble vi bedratt.

Sankt John klarte likevel i en alder av 22 selv i mørke av hans blindhet å alltid se dette Lyset full av informasjon. Via denne informasjonen får vi lære å kjenne hele det Hellige Akkompagnement. Som det står skrevet i den Stående Salme : “ Fryd deg, stjernen av det Helligste. Innta verden til den store Sol ; Fryd  deg Eden, Jeg har åpnet Paradisets stengte dører. Fryd deg, ildens Søyle som fører mennesket til Evig liv.

Lytt til hva det er skrevet så vakkert om den Hellige Jomfru Maria:

“ Du er en stjerne, min mor Maria, som aldri vil falme !”

“Introduserer til verden den Store Sol.” Hvem er denne Store Solen som blir introdusert til verden, det er Kristus. “ Fryd deg Eden, Jeg er åpnet.” Fryd deg, Maria Guds Mor som åpner “det lukkede Agni” Paradiset som var stengt.

“Fryd deg Ildens Søyle som fører menneskeheten til Evig liv.” Her finnes det, alt det jeg har talt om: “ I menneskets Evige liv.” Fra dette ble jeg inspirert til å skrive denne prekenen som dere har lyttet her i dag. Så mye informasjon en salme kan gi oss ! Bare ved de to linjene: “ I det Evige liv” det livet som den Hellige Jomfru Maria presenterte til oss alle i fødselen av Guds Sønn- Jesus Kristus.

Jeg håper vi alle har innsett hva som er til vårt eget beste ! Å innse at en stor familie venter på oss, en familie som konstant mottar den Hellige Nattverd, akkurat slik som vi så vakkert har mottatt Nattverd her i dag. Og på plassen til salme sangerne står englene og synger. Og på plassen til øverste presten står Jesus Kristus selv. Slik som det er blitt sagt i en av bønnene :

“Fordi du er den som tilbyr og du er selve gaven. Du er den som aksepterer gavene og den som deler.”

Og hvor er den Hellige Jomfru Maria når Jesus Kristus utøver Nattverdens Hellige Liturgi ?

Inne i det aller helligste, det er derfor du ser maleriet av den Hellige Jomfru Maria inne i det Hellige Alter.

Så det er hvordan den Hellige Familien venter på oss. Og ikke slik som katolikkene tror familen er. Hvor de putter Jomfru Maria sammen med Josef. Dette er ikke riktig og vær så snill å ikke ha stående denne type avbildning . Den Hellige Familie er Kristus “pluss alle helgenene”, dette venter på oss. Der skal vi få æren av å møte selveste Sankt John av Lampadistis.

Måtte Gud gjøre krav på dette Lyset for oss, på denne kunnskapen, på denne Hellige informasjonen, denne Herligheten og denne Familien ! Jeg ønsker det for dere alle-og at dere ønsker det samme for oss !