Η ΚΓ΄ Πνευματική σύναξη είχε θέμα την Θεία Λειτουργία, και έχει αναρτηθεί σε δύο μέρη.

Στο μέρος Β΄, ο Πανιερώτατος απάντησε στις πιο κάτω προφορικές ερωτήσεις:

  1. Η στιγμή που ο ιερέας εκφωνεί το «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν», είναι η πιο ιερή στιγμή της Θείας Λειτουργίας; Οι πιστοί πρέπει να λένε το «Βασιλεῦ Οὐράνιε» εκείνη τη στιγμή;
  2. Tα ψυχικά και τα πνευματικά νοσήματα είναι το ίδιο;
  3. Πώς αποκτούμε βεβαίαν πίστη;
  4. Τι γίνεται όταν ο ιερέας βγαίνει στην Ωραία Πύλη και λέει «ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας»;
  5. Την ώρα του Χερουβικού όταν ο ψάλτης ψέλνει τον Χερουβικό ύμνο και μέσα στο ιερό ο ιερέας διαβάζει την ευχή, εμείς που είμαστε κάτω ο λαός, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να σκεφτόμαστε, πώς πρέπει να προσευχόμαστε εκείνη τη στιγμή;

Ἡ KΓ’ Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 26 Ἀπριλίου, 2023 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Παραγωγή: RumOrthodox

Οἱ ἐρωτήσεις μὲ θέμα τὴ Θεία Λειτουργία νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἡλεκτρ. διεύθυνση: anavontastonanaptiratonagion@gmail.com