Ἡ Ἀγρυπνία  πρὸς τιμὴ πάντων τῶν ἐν Μητροπόλει Μόρφου διαλαμψάντων ἁγίων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστερώνας τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας Μόρφου  (16-17.2.2018).

  • Ἀπολυτίκια τῶν ἐν Μόρφου Ἁγίων, ἦχος πλ. α΄ καὶ ἦχος α΄
  • Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ τῶν ἐν Μόρφου Ἁγίων,  ἦχος πλ. β΄
  • Κοντάκιον τῶν ἐν Μόρφου Ἁγίων,  ἦχος πλ. δ΄

Ψάλλει χορὸς ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου μὲ χοράρχη τὸν πρωτοψάλτη κ. Μάριο Ἀντωνίου.