Ἡ Ἀγρυπνία  πρὸς τιμὴ πάντων τῶν ἐν Μητροπόλει Μόρφου διαλαμψάντων ἁγίων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν κοινότητα Περιστερώνας τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας Μόρφου  (16-17.2.2018).

Ἀπολυτίκια τῶν ἐν Μόρφου Ἁγίων, ἦχος πλ. α΄ καὶ ἦχος α΄
Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ τῶν ἐν Μόρφου Ἁγίων,  ἦχος πλ. β΄
Κοντάκιον τῶν ἐν Μόρφου Ἁγίων,  ἦχος πλ. δ΄


Ψάλλει χορὸς ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου μὲ χοράρχη τὸν πρωτοψάλτη κ. Μάριο Ἀντωνίου.