Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος καὶ ἡ συνοδεία του ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ψάλλουν σὲ ἦχο α΄ τὸ «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Ἀλληλούϊα». Στὰ ἀραβικὰ ψάλλει ὁ ἱεροδιάκονος τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου π. Παντελεήμων Κυπριώτης.