Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου Α’ Ἐπισκόπου Σόλων, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου.

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου, ὁ πρωτοψάλτης κ. Ἰωάννης Λέμπος καὶ χορὸς ἱεροψαλτῶν.

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Αὐξιβίου Α’ Ἐπισκόπου Σόλων, Ἀστρομερίτης (17/2/2024).