Οἱ ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τελέσθηκαν στὴν ἱερὰ μονὴ Σταυροῦ τοῦ Ἁγιασμάτι παρὰ τὴν κοινότητα Πλατανιστάσα, τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας Μόρφου χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου (14.09.2023).

Ψάλλει χορὸς ἱεροψαλτῶν μὲ χοράρχη τὸν πρωτοψάλτη τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου κ. Μάριο Ἀντωνίου.