Ὁ Ἀρχιμ. Τυχικὸς Βρυώνης ἐξελέγῃ νέος Μητροπολίτης Πάφου. Ἀνακοινωθὲν τῆς πρώτης τοῦ ἔτους τακτικῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (23 Φεβρουαρίου 2023)

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023, στὴν πρώτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἀπεφάσισε τὴν κατ’ ἐξαίρεσιν, μόνον διὰ τὸ παρὸν ἔτος, τέλεσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου κατὰ τὴν περίοδον τῶν Νηστειῶν τῶν Χριστουγέννων, μέχρι τὴν 12ην Δεκεμβρίου 2023.

2) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς εἰς τοὺς Διορθοδόξους, Διαχριστιανικοὺς καὶ Διαθρησκειακοὺς διαλόγους Ἀρχιερεῖς, γιὰ τὴ συμμετοχή τους στοὺς ὡς ἄνω διαλόγους. Ἔγινε συζήτηση καὶ ἐλήφθησαν σχετικὲς ἀποφάσεις.

3) Ἐπεκύρωσε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξη Μητροπολίτου Πάφου, ποὺ ἔγιναν τὴν Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023.

4) Κατήρτισε τὸ τριπρόσωπον μὲ βάση τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν ὑπὸ τοῦ λαοῦ, τῆς 19ης Φεβρουαρίου 2023, γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου Μητροπολίτη Πάφου. Τὸ τριπρόσωπον ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν:

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου,

Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωάννη Ἰωάννου,

καὶ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Τυχικοῦ Βρυώνη.

5) Προέβη, διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας, στὴν ἐκλογὴ νέου Μητροπολίτη Πάφου. Ἐκ τῆς ψηφοφορίας, νέος Μητροπολίτης Πάφου, ἀναδείχθηκε ὁ Ἀρχιμ. Τυχικὸς Βρυώνης, διὰ ψήφων 15 ἔναντι 1 τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωάννη Ἰωάννου.

Τὸ Μήνυμα τῆς Ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου Πάφου θὰ γίνει τὸ Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 καὶ ὥραν 16:00, πρὸ τοῦ ἑσπερινοῦ, εἰς τὸν παλαιὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴ Λευκωσία.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία θὰ γίνει τὴν ἑπομένην Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 12 Μαρτίου 2023, εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 12ης Μαρτίου 2023 καὶ ὥραν 16:00, θὰ γίνει ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Πάφου στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Θεοδώρου Πάφου.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει τὴ συμπάθειά της πρὸς τοὺς ὑφισταμένους τὶς ταλαιπωρίες ἀπὸ τοὺς σεισμούς, στὶς περιοχὲς Τουρκίας καὶ Συρίας καὶ εὔχεται ὅπως ὁ Θεὸς ἁπαλύνει τὸν πόνο τους. Ἡ βοήθεια ποὺ ἔχει συλλεγεῖ ἀπὸ τὸν ἔρανο στὶς Ἐκκλησίες θὰ ἀποσταλεῖ προσεχῶς στοὺς πληγέντες.

Τέλος, ἐν’ ὄψει τῆς εἰσόδου μας στὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εὔχεται στὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου «Καλὸν Στάδιον» καὶ ὅπως ὁ Θεὸς ἐνισχύει ὅλους στὸν πνευματικὸ ἀγώνα, πρὸς τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

23 Φεβρουαρίου 2023.