Κήρυγμα Ἠγουμένου Ἱ.Μ. Φιλοθέου Ἀρχιμ. Νικοδήμου στὶς 11 Ἰανουαρίου 2020 (29 Δεκεμβρίου 2019, κατὰ τὸ Ἁγιορείτικο ἡμερολόγιο), στὴν ἱερὰ μονὴ Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν τοῦ Καρακαλληνοῦ.

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Φιλοθέου Ἀρχιμ. Νικόδημος ἀναφέρθηκε τὴν ὥρα τῆς τράπεζας στὸν ἀείμνηστο γέροντα Ἐφραὶμ Ἀριζονίτη. Στὴ σύντομη ὁμιλία του εἶπε, μεταξὺ ἄλλων: «Κάποια στιγμὴ ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ εἶδε τὸν Χριστὸ μὲ τὴν Παναγία. Ἐπειδὴ ὁ Γέροντας ἔκανε πολὺ προσευχὴ γιὰ τὴν πατρίδα μας πάντα, εἶδε ὅτι ἡ Παναγία παρακαλοῦσε τὸ Χριστὸ νὰ σκεπάσει τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἀρνοῦνταν. Ἀρνοῦνταν γιὰ τὴν ἁμαρτία καὶ εἰδικὰ γιὰ τὶς σαρκικὲς ἁμαρτίες. Οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ξένοι δὲν ἔχουν σχέση μὲ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι καὶ οἱ Ἕλληνες εἰδικὰ ἔχουμε ἄλλη παράδοση. Τον παρακαλοῦσε ἡ Παναγία, ὅμως ὁ Χριστὸς ἀρνοῦνταν. Μὰ παιδί μου εἶναι δικοί μας, ἦταν δικοί μας, τοὺς σκεπάζαμε καὶ τοὺς βοηθούσαμε ὅσο μᾶς λάτρευαν, τώρα μᾶς ξέχασαν οἱ Ἕλληνες. Προσπαθοῦσε ἡ Παναγία, ὁ Χριστὸς ἀρνοῦνταν. Πρὶν ἀποχωρήσει ὁ Χριστὸς εἶπε, ἐγὼ θέλω νὰ τοὺς σώσω ἀλλὰ νὰ δῶ μετάνοια. Φεύγει ὁ Χριστός, μένει ἡ Παναγία μόνη της καὶ μὴ ἔχοντας τί ἄλλο νὰ κάνει, ἔβγαλε τὸ ὠμοφόριό της καὶ σκέπασε τὴν Ἑλλάδα» ὅπως ἀνέφερε μὲ ἔκδηλη συγκίνηση ὁ Ἀρχιμ. Νικόδημος.

Πηγή: Τρελογιάννης