Ὁ Μόρφου Νεόφυτος ψέλνει τὸ «Ἄξιον ἐστιν», σὲ ἦχο τέταρτο, ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἀποθεριώτισσας.

Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Κακοπετριὰ (24/09/2023).