Πνευματική ὁμιλία ἀπό τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ.Νεόφυτου μὲ θέμα τὸν Βίο καὶ τὴν Ἁγιότητα τοῦ Ὁσίου Γέροντος Εὐμενίου Σαριδάκη τοῦ Νέου (1930-1999).