Ἡ μακαριστὴ ἁγιασμένη Χατζὴ-Ἑλένη Ἰωάννου Χατζησάββα ἀπὸ τὴν κοινότητα τοῦ Οἴκου Μαραθάσας ποὺ ἐκοιμήθη στὶς 5 Μαΐου, 2023, συνομιλεῖ μὲ τὸν κ. Ἀνδρέα Χριστοφόρου (12.05.2012), καὶ καταθέτει μερικὲς ἀπὸ τὶς πολλὲς πνευματικές της ἐμπειρίες ποὺ τῆς δώρισε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς της.