Ἡ συνέντευξη τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὸν πρωτ. Ταράσιο Ζαμπούντκο γιὰ λογαριασμὸ τῆς Ἕνωσης Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων (Ε.Ο.Δ.) παραχωρήθηκε στὶς 3 Μαΐου, 2023. Μεταξὺ ἄλλων ὁ Πανιερώτατος ἀναφέρεται στὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ πολιτικὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας, στὴν ἀνάγκη γιὰ διατήρηση τῆς ἑνότητας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, στὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ στὴν Ὁρθόδοξη ὁμολογία καὶ πνευματικὴ διάχειριση τῆς ἀναγκαίας τρέχουσας δίωξης τῶν Ὀρθοδόξων, γιὰ νὰ λάμψουν οἱ νέοι ἅγιοι τῆς πίστεώς μας…

Παραγωγή: Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων