Ὁ ἅγιος Πορφύριος διηγήθηκε στὸν Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Δημήτριο τὸν τρόπο τῆς συχνῆς μετακίνησής του στὴν ἱερὰ μονὴ Ὁσίου Δαυίδ, προκειμένου νὰ συναντήσει καὶ νὰ συνομιλήσει μὲ τὸν ἅγιο Ἰάκωβο. Ἡ πνευματικῷ τῷ τρόπῳ τηλεμεταφορὰ τοῦ σώματος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου μὲ θέμα : «Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ἐπόπτης ὀρατῶν καὶ ἀοράτων καὶ ἡ μεταπατερικὴ ἀγαπολογία» ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 7, Ὀκτωβρίου 2018 στὴν κοινότητα Δευτερὰ τῆς Κύπρου στὸ πλαίσιο τοῦ Συνεδρίου γιὰ τὸν ὅσιο Ἰάκωβο ποὺ διοργάνωσε ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Κυπρίων Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Κ.Ε.).