Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη εἶναι θέμα μόνο πολιτικό ἤ καί Θεολογικό-Ποιμαντικό; ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου

Πηγή: https://tasthyras.wordpress.com/