Ἔναρξη τῶν μαθη­μάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς γιὰ τὸ ἔτος 2022-2023

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ερ Μητρόπολις Μόρφου νακοινώνει τν ναρξη τν μαθη­μάτων τς Σχολς Βυζαντινς Μουσικς γι τ τος 2022-2023.

Τ μαθήματα θ διεξάγονται στ οκημα το «Πολιτιστικο κα Περιβαλλοντικο δρύματος τς ερς Μητροπόλεως Μόρ­φου», παρ τν ερ να τν σίων Βαρνάβα κα λαρίωνος, στν Περιστερνα κα θ ρχίσουν τν πρώτη βδομάδα το μηνς ­κτωβρίου, σ μέρα κα ρα, πο θ καθοριστε, κατόπιν συνεννόη­σης, μ τος δασκάλους τς Σχολς κ. Μάριον ντωνίου κα κ. ω­άννην Λέμπον.

Γιπερισσότερες πληροφορίες, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μπορον νὰ ἐπικοινωνήσουν μτος μουσικοδιδασκάλους τς Μητροπόλεως, κ. Μάριονντωνίου κακ. ωάννην Λέμπον, μέχρι τν 1ηνκτωβρί­ου 2022.

κ τς ερς Μητροπόλεως Μόρφου

Τηλέφωνα πικοινωνίας:
Μάριος ντωνίου 99351748
ωάννης Λέμπος 99814884