Ἔναρξη μαθημάτων Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

ερ Μητρόπολις Μόρφου νακοινώνει τν ναρξη τν μαθη­μάτων τς Σχολς Βυζαντινς Μουσικς γι τ τος 2021-2022.

Τ μαθήματα ρχίζουν π τν Δευτέρα 4 κτωβρίου 2021 κα θ διεξάγονται στ οκημα το «Πολιτιστικο κα Περιβαλλοντι­κο δρύματος τς ερς Μητροπόλεως Μόρφου», παρ τν ε­ρ να τν σίων Βαρνάβα κα λαρίωνος, στν Περιστερνα.

Γιπερισσότερες πληροφορίες, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μπορον νὰ ἐπικοινωνήσουν μτος μουσικοδιδασκάλους τς Μητροπόλεως, κ. Μάριονντωνίου κακ. ωάννην Λέμπον, μέχρι τν 1ηνκτωβρί­ου 2021.

κ τς ερς Μητροπόλεως Μόρφου.

Τηλέφωνα πικοινωνίας:

Μάριος ντωνίου 99351748,
ωάννης Λέμπος 99814884