Ἑορτολόγιο 2022, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Κυκλοφόρησε τὸ νέο Ἑορτολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου 2022, τὸ ὁποῖο  εἶναι ἀφιερωμένο στὸν εὐλογημένο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, τὸν ὅσιο γέρο Παναῆ Χατζηιωνᾶ τῆς Λύσης (1905-1989), τέκνο γνήσιο τῆς λαϊκῆς εὐσεβείας ποὺ συνέχισε τὴν ἐμπειρικὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς κάθαρσης, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς θέωσης ποὺ μᾶς διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καὶ ποὺ μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ βίου του, πολλοὺς συμπατριῶτες μας ὁδήγησε «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας», ἀποδεικνύοντας ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς χριστιανούς, ἐγγάμους καὶ ἀγάμους, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, καὶ ὅλοι καλοῦνται νὰ τὸ ἐφαρμόσουν.

Μεταξὺ ἄλλων περιέχει κείμενο «Ὁ γέρο Παναῆς τῆς Λύσης (1905-1989)»,  τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος. «Φιλοκαλικούς λόγους τοῦ γέρου Παναῆ», καθὼς  καὶ ἀναλυτικὸ ἑορτολόγιο ἑκάστου μηνός, κατάλογο τῶν ἐλεύθερων ἐνοριῶν, ἱερῶν μονῶν καὶ τῶν κατεχόμενων κοινοτήτων, διάφορες ἄλλες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν τέλεση γάμων καὶ μνημοσύνων, καὶ πληροφορίες γιὰ τὴ Διοικητική, Πνευματική, Ποιμαντική, Κοινωνικὴ καὶ Πολιτιστικὴ Διακονία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ Ἑορτολόγιο διατίθεται ἀπὸ τὸ Βιβλιοπωλεῖο «Θεομόρφου» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, τηλ.: 22824811, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: costas@immorfou.org.cy