Ἐννεαήμερο μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας καὶ καθηγουμένης τῆς Μονῆς Ἰουστίνης Μοναχῆς καὶ πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ νεομαρτύρων τῆς 9ης Ἰουλίου 1821

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΟΥΝΤΗΣ

Ἐννεαήμερο μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας καὶ καθηγουμένης τῆς Μονῆς Ἰουστίνης Μοναχῆς καὶ πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ νεομαρτύρων τῆς 9ης Ἰουλίου 1821

Μὲ τὸ παρόν, θὰ θέλαμε καταρχὴν νὰ εὐχαριστήσουμε θερμὰ ὅλους τοὺς σεβαστοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ κληρικούς, καθὼς καὶ τοὺς πολυπληθεῖς εὐσεβεῖς χριστιανούς, ποὺ παρέστησαν στὶς ἐξοδίους Ἀκολουθίες τῆς ἀείμνηστης Γερόντισσας μας Ἰουστίνης Μοναχῆς καὶ συμπαραστάθηκαν στὴ Μονή μας καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο.

Θὰ θέλαμε περαιτέρω νὰ ἀνακοινώσουμε στοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου καὶ σὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς ὅτι σὺν Θεῷ τὸ ἐρχόμενο Σάββατο, 9 Ἰουλίου τρ. ἔτ., θὰ τελεσθεῖ τὸ ἐννεαήμερο μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς καθηγουμένης τῆς Μονῆς μας, Γερόντισσας Ἰουστίνης Μοναχῆς. Ἡ ὅλη Ἀκολουθία (Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, μνημόσυνο) θὰ ἀρχίσει στὶς 6 π.μ. καὶ θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Μονῆς. 

Σημειώνουμε ἀκόμη ὅτι ἕνεκα τῆς ἡμέρας, ποὺ συμπίπτει τὸ μνημόσυνο τῆς Γερόντισσας, θὰ τελεσθεῖ μαζὶ καὶ τὸ μνημόσυνο πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ νεομαρτύρων τῆς 9ης Ἰουλίου 1821.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ὀρούντης, 04.07.2022