Λόγοι Οἰκ. Μάριου Βασιλείου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Παγκρατίου καὶ ἀντιφώνηση Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ νεόδμητου ἱεροῦ ναοῦ, τοῦ Ἁγίου Σῳζομένου τοῦ ἐν Γαλατείᾳ Μόρφου στὸ χωριὸ Γερακιὲς τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (21.08.2022).