Κηρύγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴν Ἀγρυπνία μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος Φιλούμενου τοῦ Κυπρίου, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς κοινότητος Ὀρούντας (γενέτειρας τοῦ ἁγίου), τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (28-29.11.2018). Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας ψάλθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπολύτικιον πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου Γέροντος Ἐλπιδίου διδύμου ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου Φιλουμένου.

Τὸ ἀπολυτίκιο σὲ ἦχο α΄ τοῦ ἁγίου Γέροντος Ἐλπιδίου ψάλλει ὁ ἱεροψάλτης τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Ἰωάννης Λέμπος καὶ τὸ ἀπολυτίκιο σὲ ἦχο α΄τοῦ ἁγίου Φιλουμένου ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου