«Ἄξιον ἐστίν», ἦχος γ’. Μέλος Μαρίου Ἀντωνίου, πρωτοψάλτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου.

Ψάλλει μετὰ χοροῦ, ὁ Ἰωάννης Λέμπος, πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Χρυσελεούσης Ἀκακίου, τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (8/7/2023).