Ἡ ὁμιλία τοῦ Πρωτοσυγκέλου τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ μὲ θέμα: «Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ σταυρὸς στὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ», πραγματοποιήθηκε στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τῆς κοινότητος Μενίκου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου στὶς 22 Μαρτίου 2023.