Ἀρχιερατικὴ Ἀγρυπνία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, στὴν Κοινότητα τῆς Παριστερώνας τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Μόρφου, προϊσταμένου τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου.