Ἀνακοίνωση: Κοίμηση καὶ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Πολυβίου Πέτρου


Ὁ μακαριστὸς π. Πολύβιος Πέτρου

Ἡ ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου ἀνακοινώνει στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμά της καὶ στοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς ὅτι σήμερα, Τετάρτη, 03.05.2023, κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ σεβάσμιος καὶ πολιὸς Πρωτοπρεσβύτερος π. Πολύβιος Πέτρου σὲ ἡλικία 91 ἐτῶν.

Ὁ μακαριστὸς π. Πολύβιος καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Πλατανιστᾶσα τῆς Πιτσιλιᾶς καὶ νυμφεύθηκε μὲ τὴν Κυριακὴ ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀγκαστίνα Μεσαορίας, μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησαν τέσσερα παιδιά, τὸν Πέτρο, τὴ Μαρία, τὸν Κωνσταντίνο καὶ τὴν Ἠλιάνα (μετέπειτα μοναχὴ Ἰουστίνη). Ἕνεκα τῆς εὐλάβειας καὶ καθαρότητας τοῦ βίου του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Κυρηνείας Κυπριανὸ καὶ ὑπηρέτησε στὴ συνέχεια σὲ πλεῖστες ἐνορίες τῆς Κύπρου μέχρι τὸ 1974, μὲ τελευταῖο τὸ χωριὸ Λάπηθος. Μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974, μεταβαίνει πρόσφυγας μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν Ἑλλάδα, ὅπου καὶ πάλιν διακονεῖ σὲ ἀρκετὰ μέρη, γιὰ νὰ καταλήξει στὴ φιλόχριστη πόλη τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκεῖ παρέμεινε γιὰ ἀρκετὰ ἔτη, πρωτοστατώντας στὴν ἀνέγερση τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἡλιουπόλεως τῆς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως καὶ ἐπιτελώντας μεγάλο ποιμαντικὸ ἔργο, ἀναδεικνύμενος σὲ ἐξέχοντα πνευματικό.

Πόθος ὅμως τοῦ μεταστάντος, καθὼς καὶ τῆς πρεσβυτέρας του, ἦταν ἡ ἐπιστροφὴ στὴ γῆ ποὺ τὸν γέννησε. Ἔτσι, μετὰ τὴ συνταξιοδότησή του ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (ἔτος 2006), ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου εἶχε τὴν εὐλογία νὰ ἐντάξει τὸν μακαριστὸ π. Πολύβιο στὶς τάξεις της. Εἶχε στὸ μεταξὺ προηγηθεῖ ἡ ἀνασύσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ὀρούντης τὸ 2001 καὶ μὲ δική του στήριξη. Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος τὸν τοποθέτησε τότε ὡς πρῶτο ἐφημέριο τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς, ὅπου προϊσταμένη καὶ κατόπιν ἡγουμένη ἦταν ἡ θυγατέρα του καὶ ἤδη μακαριστὴ γερόντισσα Ἰουστίνη μοναχή. Ὁ π. Πολύβιος διακόνησε γιὰ πολλὰ ἔτη στὴ μονὴ αὐτὴ καὶ ὡς πνευματικὸς πάμπολλων πιστῶν. Παράλληλα, κάθε ἔτος, μετέβαινε καὶ στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου ἐπὶ δύο περίπου μῆνες ἐξομολογοῦσε τὰ ἐκεῖ πολυπληθὴ πνευματικά του τέκνα.

Κατὰ τὸν τελευταῖο μήνα ὁ μεταστὰς νοσηλευόταν μὲ πνευμονία στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Λευκωσίας.

Τὸ λείψανον τοῦ μακαριστοῦ π. Πολυβίου θὰ ἐκτεθεῖ σὲ προσκύνημα τῶν πιστῶν ἀπὸ αὔριο Πέμπτη, 04.05.2023, στὶς 12 μεσημβρία κ. ἑξῆς, στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Νικολάου τῆς ὁμώνυμης Μονῆς στὴν Ὀροῦντα. Τὸ ἑσπέρας δὲ τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ τελεσθεῖ ἀγρυπνία κατὰ τὴν εἰς ἱερεῖς τάξιν τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου, ἡ ὁποία θὰ ἀρχίσει στὶς 7.30 μ.μ. 

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος θὰ τελεσθεῖ στὴν αὐτὴ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Ὀρούντης τὴν Παρασκευή, 05.05.2023, στὶς 11 π.μ.

Τοῦ ἀειμνήστου π. Πολυβίου ἡ μνήμη εἴη αἰωνία. Ἀμήν!

Ὁ μακαριστὸς π. Πολύβιος καὶ ἡ πρεσβυτέρα Κυριακὴ