«Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων»: ΙΘ΄ (19η) Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτo (21.9.2022)

Φέρεται ες γνσιν το εσεβος πληρώματος τς κκλησίας ὅτι, τν Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, 2022 κα ρα 19:00, στν ερ να Παναγίας Χρυσελεούσης στν κοινότητα κακίου τς μητροπολιτικς περιφέρειας Μόρφου, θ πραγματοποιηθε ΙΘ΄ (19η) πνευματικσύναξη διαλόγου «νάβοντας τν ναπτήρα τν γίων» μ τν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο.

Στὶς πνευματικὲς αὐτὲς συνάξεις ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τῶν πιστῶν ποὺ τοῦ ὑποβάλλονται εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα. Ἐρωτήματα μποροῦν νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: anavontastonanaptiratonagion@gmail.com