Ἡ ΚΘ’ Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στὶς 25 Ἰανουαρίου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Παντανάσσης στὴν Πάφο, στὸ πλαίσιο τῆς σειρᾶς ὁμιλιῶν μὲ θέμα «Ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικῆς Παραδόσεως», ποὺ διοργανώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πάφου.

Διευκρίνιση: Στὸ χρονικὸ σημεῖο 1.45.07, ὁ Πανιερώτατος ἀναφερόμενος στὸν κορονοϊό λέει μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἦταν ἕνα «παγκόσμιο πείραμα ἐκφοβισμοῦ καὶ ὑποταγῆς τῶν ἀνθρώπων… τὸ ὁποῖο πέτυχε. Σὲ ἄλλες χῶρες, συνεχίζει, ἑξήντα τοῖς ἑκατὸ (60%) ἐμβολιάστηκαν καὶ ἐκ παραδρομῆς λέει ὅτι στὴν Κύπρο εἰκοσιπέντε τοῖς ἑκατὸ (25%) έμβολιάστηκαν… Ἐνῶ στὴν πραγματικότητα στὴν Κύπρο 25% δὲν ἐμβολιάστηκαν…

Παραγωγή: Rum Orthodox