Τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀπαγγέλει ὁ Μ. Οἰκον. π. Φοῖβος Παναγιώτου κατὰ τὸν Ὄρθρο τῆς Μ. Δευτέρας, ποὺ τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων τὸ βράδυ στὶς 28 Ἀπριλίου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητος Εὐρύχου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.