Τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀπαγγέλει ὁ διάκονος Εὐμένιος Ἰνιάτης κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ποὺ τελέσθηκε τὴ Μ. Τρίτη τὸ πρωῒ στὶς 30 Ἀπριλίου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητος Εὐρύχου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.