Τὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἀπαγγέλει ὁ Διάκονος Εὐμένιος Ἰνιάτης καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Μ. Παρασκευῆς (Ἀποκαθήλωσις) ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἐλπίδιος Χατζημιχαὴλ κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Μ. Παρασκευῆς, ποὺ τελέσθηκε τὴ Μ. Παρασκευὴ (πρωῒ) στὶς 3 Μαΐου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων τῆς κοινότητος Ἀστρομερίτη, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.