Τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀπαγγέλει ὁ διάκονος Εὐμένιος Ἰνιάτης κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς ἀναμνήσεως τῆς Θεοσημείας τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητος Εὐρύχου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (24.01.2024).