Τὰ Δώδεκα Εὐαγγέλια ἀπαγγέλουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος (α΄, ζ΄ εὐαγ.), ὁ Μ. Οἰκον. π. Φοῖβος Παναγιώτου (β΄, ε΄, θ΄ εὐαγ.), ὁ Οἰκον. π. Νεκτάριος Νικολάου (γ΄, στ΄, ι΄ εὐαγ.), ὁ Οἰκ. π. Μιχαὴλ Μιχαὴλ (δ΄, η΄, ια΄ εὐαγ.) καὶ ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἐλπίδιος Χατζημιχαὴλ (ιβ΄ εὐαγ.) κατὰ τὸν Ὄρθρο τῆς Μ. Παρασκευῆς, ποὺ τελέσθηκε τὴ Μ. Πέμπτη ἑσπέρας τὴ 2α Μαΐου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων τῆς κοινότητος Ἀστρομερίτη, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.