Τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀπαγγέλει ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἐλπίδιος Χατζημιχαὴλ κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, ποὺ τελέσθηκε τὸ Μ. Σάββατο πρωῒ τὴν 4η Μαΐου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητος Εὐρύχου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.